nieuws

01 dec 2009, 21:09

VVD fractievoorzitter plaatst kanttekeningen bij bezoek Groningse wethouder Frank de Vries aan Nicaragua

VVD fractievoorzitter Betty de Boer heeft bedenkingen bij het bezoek van de Groningse wethouder voor ruimtelijke ordening Frank de Vries (PvdA) aan Nicaragua. Hij brengt er een bezoek aan San Carlos, een stadje waar Groningen een stedenband mee heeft. Volgens De Boer begint de president van Nicaragua dicatoriale trekjes te vertonen. Dat bleek bijvoorbeeld na een bezoek van Europarlementarier Van Baalen aan dat land. De Boer betwijfelt of Groningen de stedenband in de toekomst moet voorzetten, zo schrijft ze in haar weblog in de DSG:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'De voorzitter van de Liberale Internationale, mijn partijgenoot VVD-Europarlementariër Hans van Baalen, is door de Sandinistische president van Nicaragua, Daniel Ortega, het land uitgezet. Van Baalen heeft, na wekenlange onderhandelingen achter de schermen, met de leiders van alle liberale partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dit ´Pact van Managua´ is een doorbraak, waarbij de liberalen afspraken met één kandidaat de presidentsverkiezingen in 2011 in te gaan en voortaan bij alle verkiezingen gezamenlijk op te treden. De liberale oppositie heeft een meerderheid in het parlement, maar was tot op heden verdeeld. Van Baalen riep president Ortega op diens eigen grondwet te respecteren, die twee op een volgende termijnen verbiedt. Ortega tracht deze bepaling in de grondwet op illegale wijze buiten werking te stellen. Schending van mensen- en burgerrechten zijn, volgens Van Baalen, geen nationale aangelegenheid, waarop geen kritiek mogelijk is. Van Baalen is zowel verbaal als fysiek bedreigd. Nicaragua neigt hiermee tot een dictaroriaal regime te verworden als Ortega er in slaagt om aan de macht te blijven.


Hopelijk vergaat het wethouder Frank de Vries beter dan Van Baalen. De Vries is afgelopen donderdag in het kader van een stedenband naar San Carlos in Nicaragua vertrokken. Raar contrast. Als Ortega er inderdaad in slaagt om in 2011 aan de macht te blijven dan leidt dat wat mij betreft tot directe stopzetting van de stedenband met  San Carlos, of zoveel te eerder als de politieke situatie in dat land daar aanleiding toe geeft. Het behoort wat mij betreft niet tot de kerntaken van de gemeente Groningen om stedenbanden met andere steden in dit soort naar dictatoriale regimes neigende landen te onderhouden. We laten ontwikkelingshulp liever aan Den Haag over.

Maar zou minister Koenders van ontwikkelingssamenwerking eigenlijk wel ontwikkelingshulp aan Nicaragua (blijven) geven, zodra dit land dictariale trekken begint te vertonen? Ik meen te weten dat ontwikkelingshulp ook een stimulans moet zijn aan landen om de democratie te bevorderen en mensenrechten te respecteren. Nicaragua zou om die reden van Koenders zijn lijstje worden geschrapt. Nu Groningen nog.

Betty de Boer

Fractievoorzitter VVD

 www.dsg.nl