nieuws

06 okt 2001, 00:12

VVD fractievoorzitter: ‘Gedrag PvdA rond Martiniplaza ‘’verbijsterend’’

Het gedrag van de fractie van de Partij van de Arbeid in Groningen rond Martiniplaza is ‘’verbijsterend’’. Door op het allerlaatste nippertje te komen met aanvullende eisen voor de privatisering van de Martiniplaza zet de PvdA plotseling een subsidie van acht miljoen gulden op het spel. Als Groningen dat bedrag daardoor straks mis loopt, zijn de rapen straks goed gaar. Dat betoogt fractievoorzitter Remco Kouwenhoven van de VVD.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Groningen is een politieke strijd uitgebroken rond de privatisering van Martiniplaza. In december 1999 ging de gemeenteraad in principe akkoord met die privatisering. Op grond daarvan heeft Martiniplaza vanuit Europa een subsidie gekregen van acht miljoen gulden voor de verbouwing, die momenteel al in een afrondende fase is. Daarbij was het wel noodzakelijk dat de gemeente voor 1 oktober de privatisering formeel nog zou bekrachtigen.
Volgens VVD fractievoorzitter Remco Kouwenhoven heeft wethouder Koen Schuiling (economische zaken) er deze zomer bij de overige wethouders op aangedrongen zo snel mogelijk een besluit te nemen over de voorwaarden voor die privatisering. ‘De Partij van de Arbeid heeft er heel lang over gedaan om tot een formulering van die aanvullende privatiseringseisen te komen. En vorige week, één dag voor wethouder Schuiling op vakantie gaat, komen die voorwaarden opeens per email binnen. Bovendien gaat het om voorwaarden die haaks lijken te staan op de gedachte van privatisering’, meent Kouwenhoven. Zo vindt de PvdA dat de aandelen van Martiniplaza de eerste vier jaar volledig in handen moeten blijven van de gemeente. En ook mag Martiniplaza straks geen winst maken. ‘Het is onzorgvuldig en slordig zoals de PvdA met de kwestie omspringt. Het is verbijsterend dat er op het laatste moment nog dergelijke aanvullende eisen worden gesteld’, zo meent Kouwenhoven. Volgens hem is er nn een gerede kans dat Groningen acht miljoen gulden misloopt.
Wethouder W. Pattje van cultuur (PvdA) bevestigt dat de PvdA fractie wat laat is met het stellen van aanvullende voorwaarden. Volgens hem gaat het echter om uiterst redelijke voorwaarden. ‘Wij hebben er als gemeente straks geen enkel belang bij dat een geprivatiseerd Martiniplaza en de Schouwburg en Oosterpoort concurrenten worden van elkaar. Het is van groot belang dat de gemeente een vinger in de pap houdt om straks een concurrentie op leven of dood te voorkomen’, zo meent hij.
Dat Groningen de termijn van 1 oktober nu heeft overschreden, is volgens Pattje geen halszaak. ‘De beslissing over de subsidie wordt straks genomen door het Samenwerkingsverband Noord Nederland, SNN. Daar zal men er vast niet van wakker liggen dat de aanvraag een tikkeltje is vertraagd. Ik denk dat we er wel weer uitkomen, en ik begrijp alle ophef eerlijk gezegd dan ook niet zo’.