nieuws

27 jul 2009, 09:09

VVD-fractie stelt vragen over beheersing Mexicaanse griep

Betty de Boer en Lenneke van Mameren van de gemeentelijke VVD-fractie vragen in een brief aan het college van B&W welke maatregelen deze wil treffen als de Mexicaanse griep in de stad uitbreekt. Volgens De Boer en Van Mameren wordt verwacht dat de epidemie in augustus, als de scholen weer van start gaan, in volle hevigheid zal losbarsten. Naast de gevolgen voor de volksgezondheid is de VVD-fractie ook bezorgd op het effect dat de griep zal hebben op de economie, doordat veel mensen ziek thuis komen te zitten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college heeft eerder al aangegeven zich aan te sluiten bij landelijke richtlijnen. Volgens de liberalen zouden er echter ook lokale maatregelen moeten worden getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan, bijvoorbeeld bij grote bijeenkomsten als bijvoorbeeld sportevenementen. Aan wat voor maatregelen moet worden gedacht, komt niet uit de brief aan het college naar voren.