nieuws

08 mrt 2011, 10:10

"VVD-er was geestelijke vader Kabelbaan-plan"; Terlouw geinteresseerd

Het idee om een kabelbaan aan te leggen naar het Groninger Forum ontmoet steeds meer welwillendheid. Ondernemers van de GCC hielden maandag in financieelgroningen.nl/GIC een hartgrondig pleidooi voor de kabelbaan. De fractie van de VVD was en is altijd zeer kritisch geweest over het Groninger Forum, maar was wel steeds voorstander van een kabelbaan. VVD-gemeenteraadslid Arno Rutte laat via Twitter nog even weten dat zijn fractiegenoot Jan Evenhuis ooit de geestelijke vader van het plan van een kabelbaan was.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jan Evenhuis was begin jaren negentig ook het VVD raadslid in Groningen dat er voor zorgde dat het Groninger Museum kon worden gebouwd. Althans: hij zorgde er voor dat zijn fractie achter het plan ging staan en daardoor ontstond er een raadsmeerderheid.

Ook de commissie met wijze mannen onder leiding van Jan Terlouw is geïnteresseerd in de Kabelbaan-plannen. De commissie Terlouw heeft gisteren in een bijeenkomst met de Groninger gemeenteraad de fracties gevraagd naar het standpunt omtrent de aanleg van een kabelbaan. Verder wilde D66-coryfee Jan Terlouw er niet op ingaan.

De kabelbaan is een lang gekoesterde wens van de Groningen City Club en het UMCG, maar de plannen werden vorig jaar in de ijskast gezet.

Eind april komt de commissie Terlouw met het eindverslag en haar aanbevelingen.
 

De VVD heeft laten weten de plannen van de Commissie Terlouw af te wachten.