nieuws

16 jun 2011, 10:10

VVD dwingt overleg provincie en Stad af over Kabelbaan naar Groninger Forum

De VVD in Provinciale Staten van Groningen heeft gisteren in een Statencommissie geëist dat het college van Gedeputeerde Staten met de gemeente Groningen in overleg treedt om een kabelbaan te koppelen aan het Groninger Forum. Volgens de VVD mag het Groninger Forum geen financiele molensteek om de nek van de gemeente Groningen worden en is het daarom niet alleen van groot belang dat er een commercieel aansprekende invulling komt, maar ook dat het Kabelbaanplan wordt gerealiseerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de fractie van de VVD kan een kabelbaan zorgen voor de broodnodige aanvoer van publiek naar zowel de binnenstad als naar het Groninger Forum. Daarom wilde de VVD aanvankelijk alleen instemmen met het beschikbaar stellen van 35 miljoen euro aan het Groninger Forum onder de uitdrukkelijke garantie van het college van B en W van Groningen dat die kabelbaan wordt gerealiseerd.


Maar volgens gedeputeerde Wilma Mansveld (PvdA) is de provincie niet bij machte van de gemeente nu al af te dwingen dat er een kabelbaan komt. Daarop eiste de VVD dat er tenminste een overleg met de gemeente Groningen over wordt gevoerd, en dat werd door de gedeputeerde toegezegd.


Overigens lijkt er een gerede kans dat B en W van Groningen de kabelbaan op zullen nemen in het plan voor het Groninger Forum. Er zal eerst nog wel een haalbaarheidsonderzoek komen, maar dat gebeurt in opdracht van Groningse ondernemers, verenigd in de Groningen City Club.

Deze vereniging was ooit de geestelijke vader van het plan en vindt een kabelbaan een unieke manier om extra bezoek naar de Groningse binnenstad te trekken. Volgens voorzitter Bert-Jan Hakvoort van de Groningen City Club is het bovendien de bedoeling om de kabelbaan geheel privaat gerealiseerd te krijgen. Later dit jaar zal het haalbaarheidsonderzoek naar de kabelbaan worden uitgevoerd.