nieuws

14 dec 2009, 09:09

VVD vreest Amsterdamse toestanden rond verbouwing Groninger Museum

De VVD in de Groningse gemeenteraad vreest dat de op handen zijnde verbouwing van het Groninger Museum uit kan lopen op Amsterdamse toestanden. Daar is het Stedelijk museum nu al een eeuwigheid gesloten, maar ook andere musea, zoals het Rijksmuseum en het Scheepvaartmuseum. De Groningse Museum-directeur Kees van Twist hekelde Amsterdam daar gisteren voor in een televisie-uitzending, en gaf zichzelf grote complimenten omdat Groningen het allemaal veel beter zou doen. Maar VVD fractievoorzitter Betty de Boer heeft daar grote twijfels over. Ze heeft schriftelijke vragen gesteld aan B en W van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

(…)’’ In mei volgend jaar is een verbouwing van het Groninger Museum gepland. In die periode is geen expositie in het gebouw gepland. Uitstel van de verbouwing lijkt vervolgens onvermijdelijk immers, een goede expositie moet je ruim van te voren plannen.
Mei 2010 komt dichter bij. De gemeente is eigenaar van het gebouw. De op handen zijnde verbouwing is al eens aan de orde geweest bij de commissie ruimte en wonen. De wethouder ruimtelijke ordening wuifde de zorgen van o.a. de VVD en Groen Links een beetje weg, er was sprake van een reguliere bouwaanvraag die op zijn merites zou worden beoordeeld. En de financiën? Allerminst is de VVD fractie duidelijk wie de verbouwing betaalt. Als eigenaar van het gebouw zou de gemeente dit moeten weten.

Ook hebben we gehoord dat de omwonenden een advocaat hebben ingeschakeld. De op handen zijnde verbouwing is op voorhand niet onomstreden gezien de beloftes die de gemeente met de aanleg van het museum destijds aan de omwonenden heeft gedaan. Zo zou het museum niet mogen uitbreiden door de bestaande zichtlijnen die er bestaan tussen de verschillende onderdelen van het museum op te vullen. De VVD fractie wil langs deze weg opheldering over een aantal zaken. Immers, de wethouder van cultuur oftewel uw college is volgens de directeur van het Groninger Museum verantwoordelijk voor de verbouwing.

1. Wat is de stand van zaken van de bouwaanvraag die is ingediend door het Groninger Museum, en wie is verantwoordelijk voor de verbouwing?
2. Loopt de procedure volgens een planning en hoe luidt de planning? Het is bekend dat de verbouwing van het Groninger Museum in mei 2010 zou moeten plaatsvinden. In Amsterdam is er een gebrek aan regie geweest. Hoe staat het met de regie van de verbouwing van het Groninger Museum en wie is verantwoordelijk voor het hele project als zodanig, danwel voor de verschillende onderdelen? (financiën, procedure)
3. Heeft de verbouwing ook betrekking op het toevoegen van bebouwing tussen de bestaande gebouwen? Met andere woorden worden de zichtlijnen van de bewoners verstoord, en zo ja, hoe verhoudt zich dit met de afspraken die destijds tussen de gemeente en de bewoners zijn gemaakt? Het zou uw college bekend moeten zijn dat de omwonenden inmiddels een advocaat hebben ingeschakeld. Kunt u uitleggen waarom de omwonenden een advocaat hebben ingeschakeld en hoe de bezwaren luiden?
4. Is er al enige duidelijkheid hoe de verbouwing wordt gefinancierd? Graag willen we een toelichting van uw college over wat de verbouwing gaat kosten, de stand van zaken, de planning hiervan, hoe dit wordt betaald, en wie verantwoordelijk is voor de financiën?
5. Tot slot willen we informeren naar de stand van zaken rondom het restaurant. Klopt het dat de exploitatie van het restaurant weer in handen is van de directie van het Groninger Museum? Klopt het dat hier jarenlang een strijd over is gevoerd tussen de directie van het Groninger Museum, en de uitbater van het restaurant? Graag een toelichting, en wat heeft het uiteindelijk gekost? Het restaurant heeft altijd een uitstekende keuken gehad, en een dito exploitatie. We hebben inmiddels zelf geconstateerd dat het restaurant in kwaliteit achteruit gehold is. Hoe is het met de toekomst van het restaurantgedeelte gesteld? ‘’’


Hoogachtend,


Betty de Boer


Raadsfractie VVD

 

www.dsg.nl