nieuws

10 jun 2002, 00:12

Vrouwen met man en macht door glazen plafond

Slimmer management moet de weg naar de top van vrouwen vrijer maken van obstakels. Om de streefcijfers te halen wat betreft deelname aan die top, moet een veel betere carrièreplanning worden ontwikkeld en uitgevoerd. Universiteiten, allerlei bureaus en vele andere partijen ontwikkelen al jarenlang actieprogramma’s en proberen die nu beter op de soms weerbarstige werkelijkheid aan te passen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De afgelopen jaren is vooruitgang geboekt; zo is het aantal hoofddocenten in het land toegenomen. Maar bijvoorbeeld de ‘old-boys-networks’ blijken nog altijd taai. Beurzen en andere maatregelen moeten vrouwen meer armslag geven. Maar een oplossing voor de niet in balans zijnde verhoudingen ligt niet voor het oprapen, en dat terwijl er inmiddels meer vrouwen dan mannen in het wetenschappelijke onderwijs studeren.
Onder meer de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) spant zich de laatste jaren in om vrouwen meer kansen te geven. De Universitaire Commissie Emancipatie (UCE) van dit instituut houdt het symposium 'Met man en macht door het glazen plafond’ om de universitaire bestuurders beter te leren vrouwen binnenboord te houden. Woensdag 19 juni komen ‘handvatten’, ‘concrete actieplannen’ en ‘instrumenten’ voorbij om de doelstellingen te halen. De UCE zegt veel waardering te hebben voor de plannen van de verschillende faculteiten van de RUG. ‘’Wel is er één zorg’’, meldt ze. ‘’Het omzetten in de praktijk van deze plannen in de praktijk blijkt niet eenvoudig’’. Het symposium richt zich onder meer op het ontwikkelingen van effectiever managent van carrièreplanningen.
Hoogleraar Emancipatieonderzoek en directeur onderzoek van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam prof. J. van Doorne-Huiskes zal dit in een lezing toelichten. Zij ‘zoekt naar maatregelen die werken’, zoals ze het zelf noemt. Ze presenteert de laatste cijfers over de vertegenwoordiging van vrouwen in hogere universitaire posities. Ze signaleert een groeiende tegenstelling tussen de groeiende beschikbaarheid van vrouwen voor topfuncties en hun feitelijke vertegenwoordiging in dezer hogere echelons van het wetenschapsbedrijf, aldus de RUG.