nieuws

23 apr 2010, 10:10

Vrouwen in de meerderheid in nieuw Gronings college

Voor het eerst in de geschiedenis van Groningen zijn vrouwen in de meerderheid wat de wethouders betreft in het nieuwe Groningse college van B en W. Het nieuwe college telt vanaf vandaag drie vrouwelijke wethouders en twee mannen. Bij de vrouwen gaat het om

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Karin Dekker(GroenLinks), Jannie Visscher (SP) en Elly Pastoor (PvdA). De mannelijke wethouders zijn Frank de Vries (PvdA) en Ton Schroor(D66), die zoals verwacht economische zaken en innovatie in portefeuille heeft.
‘’Groningen, progressief met energie’’, is het thema van het nieuwe linkse college voor Groningen dat gevormd wordt door PvdA, GroenLinks, D66 en SP.
Het nieuwe college wil de komende jaren 45 miljoen euro bezuinigen. ’We willen niet op de winkel passen, maar ook in deze zwaardere tijden vooruit gaan met de stad en de gemeentelijke organisatie nieuw vorm gaan geven. We willen Groningen als economische motor in de regio verder brengen’, zo betoogde PvdA-onderhandelaar Frank de Vries.

Portefeuilles

(Bericht aangevuld door de redactie omdat we in eerste instantie niet alle onderwerpen uit de portefeuilles hebben genoemd)

Burgemeester Peter Rehwinkel:
Algemeen Bestuurlijke Zaken
Openbare Orde en Veiligheid
Externe Betrekkingen
Regionale samenwerking
Coördinatie Akkoord van Groningen
Coördinatie Veranderagenda
Internationale Betrekkingen
Documentaire informatievoorziening
Gemeentearchief


Frank de Vries (PvdA):


Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting
Wijkvernieuwing
Grondzaken
Monumenten
Coördinatie Grote Stedenbeleid
Sport
Bestuursdienst


Karin Dekker (GroenLinks):


Financiën
Verkeer en Vervoer
Coördinatie Binnenstadsontwikkeling
Duurzaamheid en Milieu


Ton Schroor (D66):


Personeel en Organisatie
Economische Zaken en Innovatie
Cultuur
Internationale handelsbetrekkingen
Grote Markt Oostzijde / Forum
Arbeidsmarktbeleid


Jannie Visscher (SP):


Welzijn en Zorg (WMO)
Ouderen
Reiniging, Stadsbeheer en Ecologie
Recreatie
Integratie
Emancipatie


Elly Pastoor (PvdA):


Sociale Zaken
DSW Stadspark
Onderwijs
Jeugd
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------