nieuws

09 apr 2001, 00:12

Vrijmetselarij roept tweejaarlijkse Jan Modderman prijs in het leven

Burgemeester Wallage reikt 28 oktober de nieuw in het leven geroepen Jan Modderman-prijs uit aan een Gronings persoon of instelling die zich voor het ‘welzijn van alle mensen’ verdienstelijk heeft gemaakt. Aan de sociaal-culturele prijs is een ‘substantieel bedrag’ en een bronzen sculptuur van de Groningse kunstenaar Hans Mes verbonden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De prijs is vernoemd naar de 18de eeuwse stad-Groninger ondernemer Jan Modderman. Hij liet als eerste in Nederland in 1784 een (papieren) ballon opstijgen en was ook op andere terreinen een voortrekker voor nieuwe ontwikkelingen. Tevens is hij de oprichter van de eerste Groningse Vrijmetselaarsloge ‘L’Union Provinciale’.
De prijs is een initiatief van de huidige vijf loges van de stad-Groningse Vrijmetselarij en zal elke twee jaar worden uitgereikt. Een onafhankelijke Raad van Advies, waarin overigens geen vrijmetselaars zitting hebben, zal de uiteindelijke voordracht doen. De voor deze prijs in het leven geroepen Jan Modderman Stichting en de Raad van Advies roepen alle Groningers op om suggesties te doen, wie uit hun omgeving voor deze prijs in aanraking komt. Voorstellen kunnen de komende twee maanden worden gemaild naar p.g.a.gerretsen@pl.hanze.nl