nieuws

05 sep 2001, 00:12

Vreugde over respons ENQUETE, maar plan maken wordt lastig

Ook bij de projectgroep binnen de gemeente Groningen die bezig is met een nieuw plan voor de Grote Markt is verheugd gereageerd op de grote respons op de enquete naar de toekomst van de Grote Markt. Maar de reacties zijn zeer diverse waardoor het moeilijk is om er één lijn uit te halen. Daardoor is nu nog niet te zeggen welke kant het uitgaat met de vernieuwing van de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maar volgens Chris Vogelzang, voorzitter van de projectgroep van de gemeente Groningen, is het wel verheugend dat de meeste mensen vinden dat er wat verbeteerd kan worden aan de Grote Markt. Toch zal er spoedig meer duidelijk worden welke kant het op zou kunnen gaan met de vernieuwing. Want vandaag, maandag 4 september, vergadert het Forum over de uitslag van de enquete en al volgende week dinsdag moet het Forum komen met mogelijke ‘oplossingsrichtingen’. Chris Vogelzang sluit niet uit dat het Forum niet met één maar met drie tot vier verschillende modellen komt, die dan als advies aan het college van B&W en de gemeenteraad worden voorgelegd. Mogelijk dat deze varianten dan ook nog aan de bevolking worden voorgelegd, onder meer met hulp van tekeningen waar men zich over kan uitspreken. Dat gebeurde ook bij de Waagstraat waar lezers van de Gezinsbode zich konden uitspreken over verschillende ontwerpen, waarna uiteindelijk het ontwerp van Natalini werd uitgekozen.