nieuws

16 okt 2008, 08:08

Vragen over uitlatingen directeur Stadsschouwburg

De ChristenUnie in de stad Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitlatingen van de directeur Stadsschouwburg, de heer T. van der Goot, die hij gedaan heeft tijdens het programma ‘Cunera op Vrijdag’ van vrijdag 10 oktober.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In dit programma laat Van der Goot zich erg negatief uit over zijn werkgever, de gemeente Groningen en zijn werkomgeving, de Stadsschouwburg.

De fractie van de ChristenUnie stelt dat je in de functie van ambtenaar in dienst bent van de overheid en dat het daarom niet gepast is om je tijdens een televisie-uitzending negatief uit te laten over je werkgever.

Ondanks dat de fractie zich bewust is van het feit dat het personeelsbeleid een zaak van het college is, heeft zij toch gemeend schriftelijke vragen te moeten stellen en wil een reactie van het college op de door de heer Van der Goot gedane uitlatingen en of het college in de hoedanigheid van bevoegd gezag bereid is met de heer Van der Goot over de door hem gedane uitspraken van gedachten te wisselen.