nieuws

25 jun 2002, 00:12

Vragen over Buitenschoolse Opvang Schildersbuurt Groningen

De fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld over mogelijke chaos bij de Buitenschoolse Opvang in de Schildersbuurt in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Raadslid Rosita van Gijlswijk van de SP wil weten wat er klopt van berichten in het Dagblad van het Noorden over de grote financiële en organisatorische problemen bij de BSO Schildersbuurt. Volgens het bestuur van de BSO heeft de directeur bij zijn vertrek half april een ‘ongelooflijke puinhoop’ achtergelaten. Rekeningen, sociale premies en belastingen zouden niet zijn betaald, terwijl ouderbijdragen en andere inkomsten niet op tijd zouden zijn geïnd.
Volgens de SP was het college van B en W van Groningen al geruime tijd op de hoogte van mogelijke misstanden. Ze wil daarom nu precies weten wat het college van B en W heeft gedaan om aan de situatie een einde te maken.