nieuws

06 mrt 2002, 00:12

Vragen in Tweede Kamer over Hortus Haren

De fracties van GroenLinks in de gemeenten Haren, Groningen en van de Pro-vinciale Staten, zijn zeer teleurgesteld in de sluiting van de Hortus in Haren. Hier dreigt een zeer bijzonder cultureel erfgoed voorgoed te verdwijnen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De GroenLinks Tweede Kamerfractie heeft als enige fractie bij monde van Femke Halsema vragen gesteld aan de staatssecretaris. Daarin roept zij onder andere de staatssecretaris op om samen met betrokken gemeenten en de provincie Groningen, oplossingen te zoeken om op korte termijn de sluiting ongedaan te maken. De fracties van GroenLinks in Haren, Groningen en de Statenfractie ondersteunen deze oproep van harte. De Hortus vertegenwoordigt een bovenregionaal en histo-risch-cultureel belang en het kan en mag ook de staatssecretaris niet koud laten dat we met zijn allen blijkbaar niet in staat zijn om deze bijzondere culturele erfenis in stand te houden.