nieuws

08 aug 2002, 00:12

Vragen in Raad Bedum over consultatiebureaus

De fractie Gemeentebelangen Bedum heeft schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen sluiting van consultatiebureaus van Thuiszorg in Zuidwolde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Raadslid Henk van der Velde wil van het college van B& W van Bedum weten hoe het denkt over de voorgenomen veranderingen bij alle Groningse consultatiebureaus en met name de sluiting van het consultatiebureau in Zuidwolde.
Daarnaast verzoekt hij het college ervoor te pleiten tot uitstel van behandeling in afwachting van de beantwoording van schriftelijke vragen door de Tweede Kamer fractie van SP. Agnes Kant van de Tweede Kamerfractie SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris over de massale sluiting van consultatiebureaus in de provincie Groningen.