nieuws

12 feb 2003, 00:12

Vraag- en informatiepunt GGZ krijgt 90.800 euro van provincie

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van 90.800 euro te willen verlenen aan het GGz-Cliëntenplatform Groningen. Het cliëntenplatform wil met dit geld een Vraag- en Informatiepunt opzetten waar mensen met maatschappelijke psychiatrische, psychische of verslavingsproblemen terechtkunnen met hun vragen. Het Vraag- en Informatiepunt (verder VIP) is ook bedoeld voor familie, vrienden, buren en ook hulpverleners van de cliënten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het belangrijkste doel van het VIP is het versterken van de positie en het vergroten van de emancipatie van de hulpvrager in de GGz. Een belangrijke functie daarbij is het samen uitzoeken van de hulpvraag, omdat blijkt dat mensen vaak niet weten wat er aan de hand is en dus ook niet wat ze zoeken. Daarnaast wil het VIP de klanten wegwijs maken in het doolhof van zorgvoorzieningen. Het VIP heeft ervaringsdeskundigen in dienst vanuit het perspectief van de cliënt kunnen meedenken. Verwacht wordt dat het VIP in twee jaar tussen de 1000 en 1500 cliëntcontacten zal hebben.