nieuws

15 aug 2001, 00:12

Vossenvrije waddeneilanden toevluchtsoord voor vogels

Kokmeeuwen, aalscholvers en eidereenden zoeken steeds meer hun toevlucht tot de waddeneilanden. Ook voor de dwergstern en de roerdomp blijven de eilanden een belangrijke uitwijkhaven omdat er geen vossen zijn. Dat blijkt uit de vijfjaarlijkse vogeltellingen in het waddengebied.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eens in de vijf jaar tellen de vogelorganisaties in Nederland, Duitsland en Denemarken vogels in de Wadden. Maandag kwam de Nederlandse vogelorganisatie Sovon met de gegevens naar buiten. Vooral de kokmeeuwen lijken zich massaal te heben verplaatst naar de waddeneilanden. Alleen al op Ameland werden 10.000 paar geteld. Langs de Friese kust zijn de meeuwen met de zwarte kop nagenoeg verdwenen.
Voor het eerst hebben dit jaar op alle waddeneilanden roerdompen gebroed. De kleine zilverreiger heeft de eilanden dit jaar ook ontdekt. Op Terschelling werden twee nesten geteld, op Schiermonnikoog een.
Met de velduil gaat het bergafwaarts. In het hele land zijn er niet meer dan twintig paar over, aldus Sovon. Een belangrijk deel daarvan zit op de waddeneilanden. Ook de strandplevier neemt rap in aantal af als gevolg van de toegenomen recreatie.