nieuws

18 mrt 2003, 00:12

VOS wint verkiezingen Hanzehogeschool

Op donderdag 13 maart werd de uitslag bekend gemaakt. Het Vooruitstrevend Overleg Studenten (VOS) heeft vijf van de negen studentzetels behaald in de Centrale Medezeggenschapsraad. Het VOS is hiermee de grootste studentenfractie. 8,52% van de studenten bracht een stem uit; dit jaar kon dat voor het eerst langs elektronische weg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De VOS-fractie zal ook het komende raadsjaar op pro-actieve wijze de belangen van studenten zo goed mogelijk behartigen. Hierbij zullen de aankomende raadsleden het kritische en inhoudelijke karakter van de fractie voortzetten.
Aankomend fractievoorzitter Jetze Luhoff: ‘Er waait een progressieve wind door de Hanzehogeschool. Wij zijn zeer blij met het vertrouwen dat in ons is gesteld en dankzij de VOS-stemmers zitten er capabele en kritische mensen in de medezeggenschapsraad.’ De opkomst is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Het elektronisch stemmen had echter grote consequenties voor de opkomst per faculteit: Op de faculteit Techniek heeft 16,28% van de studenten gestemd. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld de faculteit Gamma waar de opkomst bleef steken bij 2,74%. Dit heeft volgens het VOS te maken met de verdergaande digitalisering in het onderwijs wat verschilt per faculteit. Jetze Luhoff: ‘Ik ben teleurgesteld dat een groot aantal studenten niet heeft gestemd vanwege onbekendheid met het elektronisch onderwijssysteem, terwijl het VOS duidelijk heeft gemerkt in de campagne dat deze studenten wel wilden stemmen.’