nieuws

28 aug 2008, 10:10

Vopak onderzoekt grootschalige olieopslag in Eemshaven

De Eemshaven krijgt er mogelijk een zeer grote nieuwe gebruiker bij. Het bedrijf Vopak heeft zojuist bekend gemaakt dat het gestart is met een studie naar de grootschalige opslag van olie in de Eemshaven. Het gaat om een terrein van 55 hectare.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vopak is gestart met een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden een lage doorzetterminal te ontwikkelen in de Eemshaven gespecialiseerd in de opslag van strategische voorraden vloeibare olieproducten voor Europese overheden. Onderdeel van de haalbaarheidsstudie is het doorlopen van m.e.r.- en vergunningen procedures.

Lage doorzet
Uitgangspunt is een efficiënte en veilige lage doorzetterminal met een minimale integrale milieubelasting. Een lage doorzetterminal betekent dat de opgeslagen hoeveelheid product maximaal één keer per jaar wordt vervangen. Binnen de definitie van lage doorzetterminal wil Vopak kunnen variëren met de aan- en afvoerbehoefte van individuele klanten. Dit betekent in concreto dat in hoofdzaak de opslag bedoeld is voor het beheer van de strategische voorraden voor verschillende overheden (doorzet geschat op 1 x per 5 jaar) en de mogelijkheid bestaat dat een deel van de opslag een snellere doorzet kent, waardoor er sprake kan zijn van synergie met bedrijven uit de omgeving, zoals onder andere (bio)brandstofproducenten.

Locatie
De haalbaarheidsstudie heeft betrekking op een gebied van 55 ha in de Eemshaven ten zuidwesten van de Julianahaven, in de gemeente Eemsmond. De terminal zal via een pijpleiding verbonden worden met een steiger gelegen in de Julianahaven in de Eemshaven.

Opslagtanks
Er wordt uitgegaan van een ontwikkeling in fases. In de eerste fase gaat het om 10 opslagtanks elk met een capaciteit van 60.000 m3. De maximale gewenste opslagcapaciteit betreft 46 tanks van elk 60.000cbm. Dit betekent een totale maximale opslagcapaciteit van 2,76 miljoen m3.
De tanks zullen worden gebouwd in een tankput met een aarden omwalling van circa 4 meter hoog. Een deel van de tanks zal worden voorzien van zowel een inwendig drijvend dak met dubbel seal als een koepeldak en een overvulbeveiliging.

Uitgegaan wordt van tanks met een indicatieve hoogte van 22 meter, exclusief de hoogte van het vaste koepelvormige aluminium dak. De hoogte van het koepelvormige dak van de tanks zal ongeveer 1/5 deel van de diameter van de desbetreffende tank zijn. De totale hoogte van de tanks wordt daarmee circa 34 meter.

Overige infrastructuur
Naast tanks zal de terminal en de steiger worden uitgerust met bovengrondse pijpleidingen, pompen, een controlegebouw en laadarmen.

De terminal zal via een pijpleiding verbonden worden met een steiger gelegen in de zogenaamde westlob van de Eemshaven. De aanvoer van de vloeibare olieproducten zal per schip plaatsvinden, in hoofdzaak door zeeschepen, maar ook binnenvaartschepen kunnen worden ingezet.
Bestaande en toekomstige oliestromen

Op dit moment worden al grote hoeveelheden olieproducten over de Waddenzee vervoerd. Aan en rond de Waddenzee liggen enkele grote havens, te weten: Hamburg, Wilhelmshaven, Brunsbuttel, Emden en Delfzijl/Eemshaven. De huidige totale doorzet van oliegerelateerde producten in genoemde havens is ongeveer 57 miljoen ton. Met een maximale doorzet van 5,52 miljoen ton per jaar in de geplande terminal zal het aantal olie gerelateerde scheepsbewegingen met maximaal 10% per jaar toenemen.