nieuws

12 jun 2009, 08:08

'Zuidelijke Ringweg - varianten allemaal onacceptabel’, zegt Groningse actiegroep Tunnelvariant

De actiegroep Tunnelvariant! vindt alle voorstellen en varianten van de Stuurgroep Zuidelijke Ringweg Groningen ofwel slecht voor Groningen ofwel slecht voor het milieu. 'Geen van de door de Stuurgroep voorgestelde varianten voldoet aan de eisen van duurzaamheid en leefbaarheid', aldus de actiegroep.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'De belasting voor de omliggende wijken door luchtverontreiniging, lawaai, barrièrewerking en verkeersafwikkeling is niet acceptabel', zo stelt de groep in een persverklaring.

Alle varianten gaan volgens haar uit van het vergroten van de verkeersstromen richting centrum van de stad. 'Dit is volstrekt uit de tijd. Duurzaamheid, leefbaarheid en een schoner milieu zouden de uitgangspunten moeten zijn. Een ringweg voor voertuigen met internationale bestemmingen hoort niet dwars door de stad te gaan'.

Overigens verwacht de actiegroep geen oplossing van de fileproblematiek rondom de stad omdat de toegangswegen naar het centrum een flessenhalswerking hebben. Deze wegen kunnen het verkeersaanbod niet verwerken, waardoor de doorstroming op de Zuidelijke Ring Groningen  belemmerd zal worden. Enkel de aanpak van deze ringweg zal dus niet leiden tot minder files en verbetering van de doorstroming. ''Hoe meer asfalt, hoe meer auto, s''.

De nieuwe projecten zoals het Zuidelijk Stationsgebied, het bedrijvenpark Euvelgunne, Westpoort en de regiotram worden niet meegenomen in de plannen. ''Door vast te blijven houden aan het tracé van de huidige ringweg wordt er voortgeborduurd op een, in het verleden genomen, foute beslissing. Wat dreigt is een verspilling van honderden miljoenen overheidsgeld voor onacceptabele projecten. Een groot manco is het ontbreken van een regionale, integrale visie met een daar op gebaseerde aanpak van de verkeersstromen in de ruime omgeving van de stad. De ontwikkeling van een dergelijke visie is niet een puur stad en provincie aangelegenheid, dit overleg zal ruimer van opzet dienen te zijn''.

De actiegroep vindt dat er meer tijd genomen moet worden door de bestuurders om, in een breder verband, een lange termijn visie te ontwikkelen. Ondertussen dient de overlast die de huidige situatie geeft aangepakt te worden, te denken valt aan het aanbrengen van fluisterasfalt en verbetering van de bijna 40 jaar oude geluidsschermen. Voorts zouden er snuffelpalen moeten komen om de luchtkwaliteit continue te meten, vooral in de omgeving van zwembad De Papiermolen, de scholen en de speeltuin.