nieuws

20 jan 2003, 00:12

Volksraadpleging: ook mensen die Grote Markt niet willen veranderen aan bod

Tijdens de Volksraadspleging die in oktober in Groningen wordt gehouden over plannen voor de oostzijde van de Grote Markt, kunnen deelnemers er ook voor kiezen om de zaken te laten zoals ze zijn. Dat is de zogenaamde ‘nul-variant’. Tijdens een vergadering van de Raadscommissie Veiligheid bleken de meeste raadsleden voorstander van de suggestie om burgers ook de kans te geven om te kiezen voor behoud van de huidige situatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat bleek tijdens de behandeling van de zogenaamde ‘Bouwstenennotitie voor de volksraadpleging’. Daarin doen B en W suggesties aan de gemeenteraad over de spelregels voor de volksraadspleging die komend najaar gehouden wordt. MEER over deze kwestie: www.grotemarktberaad.nl