nieuws

08 dec 2009, 15:03

Vogels krijgen meer ruimte op Groningse akkerranden

De Groningse akkers moeten vogelvriendelijker worden, dat vindt de provincie. Samen met het rijk en de Europese Unie wordt er in de komende zes jaar zo’n 11 miljoen euro geïnvesteerd in het beheer van vogelvriendelijke akkerranden en landschap. Van het geld wordt er op bepaalde plekken een vogelvriendelijke strook tot een breedte van ongeveer negen meter aangelegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een deel van het geld wordt ingezet als vergoeding voor boeren die kleine en onregelmatige percelen hebben. Door het akkerrandbeheer ondervinden zij concurrentienadeel, want een deel van de akker kan niet worden gebruikt.

Volgens gedeputeerde Douwe Hollenga heeft de provincie zijn bijdrage van 3,6 miljoen euro nauwkeurig afgewogen tegen de begroting en de bezuinigingen die in de komende jaren worden doorgevoerd. Hollenga is blij dat er door een intensieve lobby meer geld is losgepeuterd bij het rijk en de EU.

Het geld dat het rijk (LNV), de EU en ook provincies beschikbaar stellen, komt voort uit de zogenaamde herziening van het Europees Landbouwbeleid. De herziening houdt in dat het beschikbare geld moet worden besteed aan maatschappelijk verantwoorde landbouwactiviteiten, zoals bijvoorbeeld akkervogelbeheer.

Binnenkort nemen de Provinciale Staten een besluit over het voorstel.