nieuws

11 apr 2001, 00:12

Vogelbeschermers kunnen het land niet in

De Groningse vogelbeschermers hebben besloten om de nesten van weidevogels links te laten liggen. Normaal gaan vrijwilligers rond deze tijd nesten markeren, maar ze zijn bang dat ze dan het mond- en klauwzeervirus helpen verspreiden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door het besluit worden waarschijnlijk meer nesten dan anders door tractors vernietigd. Het Landschapsbeheer Groningen hoopt dat boeren en loonwerkers zelf nog moeite doen om nesten op te sporen. “Ze kunnen een partijtje markeerstokken in de trekker meenemen”, zegt woordvoerder L. Stockmann. “Het zijn ook vaak dezelfde stukjes land waar de vogels door de jaren heen broeden, zeker als het gaat om echte graslandbroeders als de tureluur en de grutto”.
Boeren die markeerstokken en nestbeschermers nodig hebben kunnen contact opnemen met Landschapsbeheer Groningen.