nieuws

23 mei 2001, 00:12

VNO/NCW: ‘Pronk biedt Noorden te weinig perspectief’

Minister Pronk stimuleert de economische groei in het Noorden onvoldoende. Hij reserveert te weinig ruimte voor bedrijventerreinen en nieuwe wegen. Dit zegt de werkgeversorganisatie VNO/NCW Noord in een reactie op Pronks Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens VNO/NCW krijgt het Noorden te weinig ruimte voor economische groei. Door rode contouren wil Pronk bepalen waar gebouwd mag worden. Volgens de werkgevers is dit beleid een ‘opgelegd keurslijf’ en wordt het onmogelijk om de beschikbare ruimte ‘intelligent te benutten.’ Ze vrezen dat de grondprijzen daarom zullen stijgen.
Verder vindt de werkgeversorganisatie dat Pronk de noordelijke zeehavens onvoldoende benut. Die zouden opgenomen moeten worden in het netwerk van vervoersknooppunten waar ook Rotterdam van uitmaakt.
Al eerder leverden werkgevers en werknemers in Oost-Nederland felle kritiek op Pronk’s Vijfde Nota. Ook zij vinden dat de minister teveel ruimte reserveert voor natuurgebieden.