nieuws

30 okt 2001, 00:12

VNO-NCW Noord: ‘Asielzoekerscentra horen niet thuis op bedrijventerrein’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord is tegen vestiging van asielzoekerscentra (AZC’s) op bedrijventerreinen. ,,Een bedrijventerrein is geen woongebied,’’ stelt ze. ,,Men zou verwachten dat deze bestemming op voorhand een AZC uitsluit, in verband met de aan zo’n terrein gestelde eisen,’’ aldus algemeen secretaris H. Haerkens in het VNO-NCW-nieuwsmagazine NoordNieuws.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Het zoeken naar geschikte locaties dient plaats te hebben binnen een omgeving die daartoe is geëigend. Met de beste wil van de wereld kunnen hiertoe geen bedrijventerreinen worden gerekend.’’* ,,Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) schroomt er niet voor steeds vaker bedrijventerreinen te kiezen als locatiekeuze. Plannen daartoe in Hoogeveen, Hoogezand, Scheemda en Lemmer illustreren een bedenkelijke trend,’’ aldus VNO-NCW. De locaties zouden ook niet goed zijn voor asielzoekers. ,,Het is alles behalve wenselijk asielzoekers die in de samenleving worden opgenomen, te isoleren op een bedrijventerrein.’’
Het is niet zo dat vele bedrijventerreinen snel de vestigingsplaats van AZC’s zullen worden, want bestemmingsplannen en de wet voorzien daar vaak niet in. Minister Pronk (VROM) zoekt momenteel naar mogelijkheden om bijvoorbeeld de Wet Geluidhinder zo te wijzigen, dat ook op minder optimale locaties een centrum kan verrijzen.