nieuws

28 mei 2002, 00:12

Vluchtelingen: picket-line bij Stadhuis in Groningen

In Groningen hebben vluchtelingen een organisatie opgericht die het opneemt voor mensen die al drie jaar of langer in Nederland zijn. Zij vinden dat ook deze mensen recht moeten krijgen op een verblijfsvergunning.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ze zijn het niet eens met het huidige Nederlandse vluchtelingenbeleid waardoor mensen met hun kinderen, die drie tot twaalf jaar in Nederland wonen, zonder pardon op straat gezet worden.
De eerste openbare activiteit van het platform bestaat uit het organiseren van een picket-line van vluchtelingen voor het Groninger gemeentehuis op de Grote Markt op woensdag 29 mei om 16.00 uur. Gedurende deze picket-line zal om 16.15 uur aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Groningen een petitie aangeboden worden. Daarin zal onder andere benadrukt worden dat van de gemeente Groningen verwacht wordt dat ze haar eerdere toezegging, dat in Groningen geen vluchtelingen op straat gezet worden, concreet maakt in de volgende gemeenteraadsvergadering van 26 juni. Tevens zal op 29 mei een handtekeningenactie gestart worden onder de Groninger bevolking om de eisen van het platform te ondersteunen: