nieuws

20 jul 2002, 00:12

Vleermuizen in Heemtuin Muntendam

In het gebouw van de Heemtuin in Muntendam is tot en met september een vleermuistentoonstelling te bekijken. Er zijn foto’s van vleermuizen te zien en op panelen is te lezen hoe dit vrij onbekende en enigszins mysterieuze diertje leeft.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook houdt de organisatie op 17 augustus een vleermuisexcursie. Eerst worden er enkele dia’s vertoond en daarna gaat de groep de natuur in om de vleermuizen in levende leve te zien en te horen. Hiervoor wordt een vleermuisdetector gebruikt. Dit apparaatje zet het voor mensenoren onhoorbare vleermuisgeluid om in hoorbaar geluid. De vleermuistentoonstelling is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.