nieuws

23 okt 2001, 00:12

Vistrap zeer succesvol in Groningen

In het nieuwe natuurgebied Leinwijk in de provincie Groningen blijkt een zogeheten vistrap prima te werken. ,,De vistrek tussen twee gebieden is bijzonder groot, nu deze voorziening is gebouwd die het mogelijk maakt voor vissen om hoogteverschillen te overbruggen,’’ aldus M. van Roon van Stichting het Groninger Landschap. In Groningen zijn hoogteverschillen onder meer door gaswinning iets groter dan elders, waardoor vis zich minder gemakkelijk kan verplaatsen. De eerste week van de meetperiode werden 3400 vissen in een dag geteld in fuiken bij de vistrappen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door het regelmatig bekijken van de inhoud van zulke fuiken kan worden gezien wat rondzwemt in het Zuidlaardermeergebied. Het blijkt nu dat vissen goed en in ruime getale van het ene naar het andere gebied kunnen zwemmen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld baars, paling, pos en voorn. Om de waterkwaliteit te verbeteren wil de Stichting tevens de snoekstand vergroten. Door de hulp van de nieuwe voorzieningen zal het aantal groeien, verwacht Het Groninger Landschap.
Op termijn zal Leinwijk een kraamkamer voor jonge vis worden, die op hun beurt weer allerlei soorten visetende vogels naar het gebied moeten lokken.