nieuws

02 jul 2009, 15:03

Vissterfte in Lewenborg

Een combinatie van hevige regenval gevolgd door een aanhoudende warmteperiode en werkzaamheden aan het riool heeft ervoor gezorgd dat er in een vijver in Lewenborg (nabij Sloep) in de afgelopen dagen vissterfte is opgetreden. Het waterschap Noorderzijlvest, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, en de gemeente Groningen, verantwoordelijk voor de riolering, zijn druk bezig om de dode vis op te ruimen en de waterkwaliteit weer op peil te brengen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente verricht naast de vijver werkzaamheden om een verzakking in het hoofdrioolstelsel te verhelpen. Hierbij wordt het afvalwater tijdelijk via een pomp naar het rioolgemaal van het waterschap Noorderzijlvest overgepompt. De geïnstalleerde pompcapaciteit is onder normale weersomstandigheden ruim voldoende om de volledige aanvoer van rioolwater uit Beijum, Oosterhogebrug en Lewenborg te verpompen.

Riooloverstort
Elke vijver in Lewenborg maakt onderdeel uit van het stedelijk rioolstelsel. Tijdens de hevigeregenval van begin vorige week vulde het riool zich met afvalwater en regenwater. Toen de
capaciteit niet toereikend bleek, traden de overstorten in de vijvers van Lewenborg in werking. Een deel van het met regenwater verdunde afvalwater liep daarna over in die vijvers.

Zuurstof in vijvers

Bij overstorten in de zomerperiode is het zuurstofgehalte en daarmee de waterkwaliteit in de vijvers een kritisch punt. Wanneer na een hevige regenbui verdund afvalwater in het relatief
warme vijverwater terecht komt, daalt het zuurstofgehalte onder het minimum en treedt er binnen twee á drie dagen vissterfte op.