nieuws

01 mei 2018, 08:08

RUG beraadt zich op sancties na nieuw incident bij Vindicat

RUG beraadt zich op sancties na nieuw incident bij Vindicat

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) beraadt zich op sancties na een nieuw incident bij Vindicat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Twee 22-jarige leden van Vindicat worden er van verdacht op 3 december een lid te hebben mishandeld. Dat zou zijn gebeurd tijdens het grote feest Kermesse d’Hiver. Twee leden zouden een man zodanig hebben mishandeld dat deze er een hersenschudding en verwondingen aan zijn gebit aan heeft over gehouden. Een en ander meldt dinsdag het Dagblad van het Noorden.

 

De man die werd mishandeld en heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie. Daarop heeft justitie besloten de twee van mishandeling verdachte leden van Vindicat te vervolgen.

 

De Rijksuniversiteit Groningen heeft tegenover het Dagblad van het Noorden laten weten zich te beraden op sancties en volledige openheid te wensen van het bestuur van Vindicat. Dit bestuur had verzuimd het incident van 3 december te melden bij de RUG, hoewel na eerdere incidenten was afgesproken dat dat wel zou gebeuren.

 

Dat Vindicat het incident niet heeft gemeld kan gevolgen krijgen voor de vereniging, omdat de RUG in juli bekijkt of een zogenaamde accreditatie verlengd kan worden. Als die verlenging er niet komt kan Vindicat niet langer deelnemen aan academische activiteiten.

 

 

Verklaring uit 2017

 

Bijna een jaar geleden meldden RUG en Hanzehogeschool dat ze onder voorwaarden accreditatie verleenden aan Vindicat. In de zomer van 2018 zou worden bekeken of Vindicat zich aan alle voorwaarden zou hebben gehouden.

 

Vrijdag 7 juli 2017 presenteerde de voorzitter van de Accreditatiecommissie, drs. Martin Sitalsing, het eindrapport over studentenvereniging Vindicat. Daarin staat: 'De commissie vindt dat Vindicat in haar kritische zelfreflectie blijk geeft van een breed gedragen veranderingsbereidheid. Op basis van de beoordeling per accreditatiestandaard geeft de commissie het eindoordeel voldoende, mits. Vindicat zal binnen een jaar moeten voldoen aan strikte voorwaarden zoals een verenigingsbrede gedragscode, minstens 50% nuchtere begeleiders tijdens het introkamp en een uitgebreidere incidentenregistratie.' '

 

Ook moet na een jaar blijken dat enkele monitorings- en organisatiepunten tot concreet resultaat hebben geleid. Voldoet Vindicat niet aan de voorwaarden op 15 augustus 2018, dan wordt de accreditatie niet verlengd. Dit kan betekenen dat de vereniging uitgesloten wordt van het profileringsfonds voor studentenbesturen.'