nieuws

01 mrt 2013, 10:10

Vier opties voor nieuwe tunnel bij Helpman

Er zijn locaties waar een tussel kan komen tussen Helpman en het Europapark. Dat blijkt uit onderzoek van Grontmij naar mogelijke locaties. Een tunnel ter hoogte van de Helperbrink is de goedkoopste optie. De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid adviseert de stuurgroep dan ook om die variant te kiezen. De tunnel bij Helpman is noodzakelijk omdat de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat gaat sluiten. De aanleg van de nieuwe tunnel wordt gecombineerd met de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Grontmij zijn er grote verschillen in kosten. En afhankelijk van de gekozen plek fungeert de tunnel meer of minder als verbinding tussen de wijken aan weerszijden van het spoor. Drie van de locaties liggen ter hoogte van Helpman: bij de Helper Brink, de De Savornin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiuslaan. De vierde variant gaat uit van een tunnel ten zuiden van Helpman, langs de Esserweg en de Vestdijklaan. Deze variant is ingebracht door het Wijkcomité Helpman.

Grontmij heeft de verschillende varianten onderzocht op een groot aantal criteria, die zijn opgesteld in overleg met het Wijkcomité Helpman. De onderzoekers stellen vast dat er grote verschillen zijn in kosten, verkeerskundige aspecten en gevolgen voor bebouwing, natuur en landschap. Een tunnel bij de Helper Brink is het goedkoopst. Dit is de enige plek waarop geen bestaande bebouwing hoeft te worden afgebroken.

Een tunnel op andere locaties is veel duurder, omdat hier woningen moeten worden gesloopt en grond moet worden verworven. De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid adviseert de stuurgroep te kiezen voor een tunnel ter hoogte van de Helper Brink. Op deze plek heeft een tunnel de meeste waarde voor openbaar vervoer, hulpdiensten en fietsverkeer.

Het wijkcomité en de scholen in Helpman hebben het rapport van de Grontmij vandaag ontvangen uit handen van wethouder Joost van Keulen, met de uitnodiging er uiterlijk 14 maart op te reageren. De stuurgroep Aanpak Ring Zuid betrekt deze reacties bij het besluit dat ze eind maart zal nemen over de plek van de tunnel.