nieuws

28 jan 2003, 00:12

Vier nominaties voor 1e gemeentelijke Koppie Copy Jeugdbeleidsprijs

Het tutorproject van het Reitdiepcollege vestiging Kamerling Onnes in samenwerking met de Groningse Vensterschool Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk, het project All Stars van het Kunstencentrum, het project Backspace van de Vensterschool Vinkhuizen en Stichting Kinderopvang Stad Groningen en het peuterproject van kindercentrum De Rode Pimpernel/verpleeghuis Innersdijk en kindercentrum Paddeltje/verpleeghuis Mercator; deze vier projecten zijn genomineerd voor de eerste gemeentelijk Koppie Copy Jeugdbeleidsprijs.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

e prijs is bestemd voor het beste Groninger initiatief op het gebied van jeugdbeleid in de afgelopen twee jaar. De prijs is een initiatief van de Groninger gemeenteraad. Juryvoorzitter Jacqueline Kinds (raadslid PvdA) maakt vrijdag 17 januari a.s. de winnaar bekend. Voor de winnaar ligt een bedrag van 5000 euro klaar. In het jeugdbeleid zijn veel voorbeelden van geslaagde samenwerkingsprojecten. Helaas blijven succesvolle initiatieven nog te vaak beperkt tot de eigen instelling, school of buurt. Via het instellen van de Koppie Copy Jeugdbeleidprijs hoopt de Groninger gemeenteraad nieuwe initiatieven te stimuleren en meer bekendheid te geven aan succesvolle uitgevoerde projecten. Uit 39 na een oproep ingestuurde initiatieven nomineerde de jury vier projecten die het beste aan de criteria van de prijs voldoen: innovatief, integraal karakter en goed navolgbaar.