nieuws

09 dec 2019, 11:11

Vier Groningse erfgoedprojecten krijgen in totaal ruim 55.000 euro

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt vier Groningse erfgoedprojecten met een bijdrage van in totaal 55.000 euro voor restauratie, revisie en onderzoek. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om de volgende vier projecten.  

Stichting Dorsgarnituur Marne-Halfambt te Baflo (gemeente Het Hogeland) krijgt een bijdrage van € 20.000 voor de revisie van stoomlocomobiel Hornsby & Ruston. De stichting beschikt als enige in de provincie Groningen over een dorsgarnituur met een stoommachine als aandrijving. Per seizoen worden drie à vijf dorsdemonstraties gegeven bij historische culturele en educatieve evenementen. 

Stichting Oude Groninger Kerken kan rekenen op een bijdrage van€ 15.000 voor de restauratie van de Andreaskerk te Spijk (gemeente Delfzijl). De kerk verkeert in een slechte staat en de restauratiewerkzaamheden zijn zeer noodzakelijk.

Stichting Jatrie te Stadskanaal (gemeente Stadskanaal)ontvangt€ 10.000 om de bronsmotor van het schip Jatrie te vervangen. Het museumschip is onderdeel van het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal en wordt voor verschillende evenementen ingezet. Het inbouwen van de nieuwe motor is noodzakelijk om het schip weer te laten varen. ​​​​​​​

Stichting Architectuurgeschiedenis ontvangt een bijdrage van € 10.000 voor het onderzoek en schrijven voor een publicatie over de historisch-geografische inpassing van kerkterreinen in Groningen. De publicatie zal een handreiking bieden voor toekomstig beheer en herstel van kerkhoven in de provincie Groningen.​​​​​​​

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
​​​​​​​
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd.  Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.