nieuws

24 jun 2001, 00:12

Via>Dorkwerd presenteert wervelende derwisjen uit Egypte bij The Grand Terp

Op 24 juni brengt de manifestatie Via>Dorkwerd – het bijzondere Groningen een optreden van wervelende derwisjen bij The Grand Terp van Peter Greenaway, gesitueerd in de noord-west hoek van het Zernike-terrein in Groningen. Het optreden van de Egyptische derwisjengroep Al Tanoura is de Nederlandse premiere van een reeks uitvoeringen in Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Derwisjdansen hebben een religieus-islamitische achtergrond. Als bedelmonniken hebben derwisjen ervoor gekozen arm en sober te leven. De mohammedaanse bedelmonniken zijn aanhangers van het Soefisme, een leer waarbinnen alle mensen als broeders worden beschouwd en alle godsdiensten als uit één bron voortkomend. Het woord soefisme is afgeleid van het Arabische ‘soef’, dat ‘lange wollen mantel’ betekent, een verwijzing naar de lange gewaden die soefisten dragen als uiting van hun geloofsovertuiging. Door de tollende bewegingen die bij derwisjdansen horen, geven de lange gewaden de dansers een wervelend aanzien.
Het optreden van Al Tanoura is mooie gelegenheid een bezoek aan The Grand Terp van Peter Greenaway en diens spectaculaire tentoonstelling ‘Reis door Landschap’ (over de ontwikkeling en de toekomst van het Noord-Nederlandse terpen- of wierdengebied) te combineren met een andersoortig cultureel uitje. Vervoer per watertaxi, de aanwezigheid van The Grand Terp Cafe en fietsverhuur ter plaatse kunnen een bezoek nog aantrekkelijker maken.
Het optreden van Al Tanoura begint om 16.00 uur e n heeft plaats in de openlucht. Er worden geen entreegelden geheven. Via>Dorkwerd – het bijzondere Groningen 050 – 3011639 www.viadorkwerd.nl