nieuws

19 sep 2001, 00:12

Via Dorkwerd goed voor 120.000 bezoekers; kunstterp trok 23.000

Afgelopen zondag 16 september was de laatste openingsdag van Peter Greenaway’s tentoonstelling ‘Reis door Landschap’ in The Grand Terp aan de Groninger stadsrand. Daarmee is ook de manifestatie ‘Via>Dorkwerd – het bijzondere Groningen geëindigd. Via>Dorkwerd heeft tegen de 120.000 bezoekers getrokken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarbij is inbegrepen: de tentoonstellingen in The Grand Terp, het Groninger Museum en het Natuurmuseum, de culturele programmering met onder meer de succesvolle première van ‘Waterlanders’ van Dansgroep Krisztina de Châtel naast de Allersmaborg, ‘Por Nos, Virgen Madre’ van het gezelschap Super Librum voor Middeleeuwse muziek in de Petruskerk, de Abdijkerk en de A-kerk in resp. Leens, Aduard en Groningen, wervelende derwisjen bij The Grand Terp en The European Jazz Youth Orchestra in Niehove en andere aanvullende activiteiten. Naar The Grand Terp kwamen 23.000 bezoekers.
De bezoekers aan ‘Reis door Landschap’ in The Grand Terp kwamen voor een deel uit het Noorden. Vooral stadjers waren daarbij goed vertegenwoordigd, terwijl ook een behoorlijk aantal bewoners van het Reitdiepdal, het gebied waar de tentoonstelling zich op richtte, The Grand Terp wisten te vinden. Daarnaast waren er veel landelijke bezoekers. Ook buitenlanders bezochten de tentoonstelling, vooral Duitsers, maar ook bijvoorbeeld Belgen, Oostenrijkers (het Oostenrijkse tv-journaal wijdde een item aan de tentoonstelling), Zuid-Amerikanen, Britten, Egyptenaren, Zweden, Fransozen, Spanjaarden en Italianen. Het bezoekersaantal trok vooral fors aan bij het begin van de zomervakantie. ‘Reis door Landschap’ riep heel uiteenlopend reacties op. Het merendeel van de bezoekers was uitgesproken positief, een gering aantal uitgesproken negatief over de tentoonstelling. Vooral de combinatie van een bezoek aan de tentoonstelling en het vervoer er naartoe per watertaxi, verzorgd door Rondvaartbedrijf Kool, werd door velen zeer gewaardeerd. Van de tentoonstelling riep in het bijzonder het onderdeel van The Reitdiep Journeys op de verdieping van The Grand Terp enthousiaste reacties op. Van ‘The Reitdiep Journeys’ wordt een publieksversie op video voorbereid, die in het vroege najaar zal verschijnen. Architecten hadden in het bijzonder belangstelling voor de expositie en het tijdelijke paviljoen. Vrijwel alle Nederlandse architectuurbladen wijdden er aandacht aan en op de website ArchiNed verscheen een speciaal artikel over Greenaway’s bemoeienis met architectuur, zoals ook in het Franse Architectural Design. In het eerstvolgende nummer van Archis wordt The Grand Terp gepresenteerd als een goed voorbeeld van hoe openbare ruimte, beeldende kunst en informatieverstrekking aan de stadsrand kunnen samengaan.
Hoewel verschillende personen en instellingen zich uitspraken voor behoud van The Grand Terp en Pek van Andel een oproep deed om voorstellen voor een nieuwe functie te doen, wordt deze week begonnen met de ontmanteling en de afbraak van het paviljoen. De materialen van de installaties van de expositie behoren toe aan Greenaway’s producent The Kasander Film Company en worden opgeslagen in afwachting van volgende producties; de elektronica gaat retour naar de verhuurder. Na de ontmanteling kan in de loop van de volgende week worden begonnen met de afbraak. De waterplas wordt droog gepompt, de aarde weer over de locatie verspreid en de constructie van - geleasde - damwanden verwijderd. De geleasde kas die dienst deed als The Grand Terp Cafe wordt door de verhuurder de komende week gedemonteerd. De tijdelijk in bruikleen gegeven locatie heeft een bestemming als bouwkavel.