nieuws

07 nov 2012, 10:10

Verzet in Groningse politiek tegen plannen nieuwbouw in park Coendersborg Helpman

In de Groninger politiek is weerstand tegen plannen voor het oude Landgoed Coendersborg in Helpman. Volgens die plannen zou de oude karakteristieke boerderij gesloopt moeten worden en plaats moeten maken voor nieuwbouw.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanavond zal in de raadscommissie Ruimte en Wonen gesproken worden over de toekomst van park Coendersborg in Helpman. De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks hebben het onderwerp op de agenda gezet omdat onrust is ontstaan over mogelijke nieuwbouwplannen. Hun inzet is behoud van de oude boerderij.

 

 

Bij de gemeente ligt een vergunningaanvraag voor sloop van de oude boerderij en nieuwbouw van een appartementencomplex in het parkje. Zowel de ‘Vereniging tot behoud van het park Coendersborg’, de ‘Buurtgenoten Coendersborg’ als het ‘Wijkcomité Helpman’ hebben zich tegen deze plannen uitgesproken. Gevreesd wordt dat de nieuwbouw het openbare karakter van het parkje aantast en ten koste gaat van waardevolle flora en fauna. Hoewel de boerderij niet monumentaal is, wordt de cultuurhistorische waarde door velen gewaardeerd. Door de sloop zou één van de weinige horecavoorzieningen voor grotere gezelschappen in dit deel van de stad verdwijnen.

De ChristenUnie en GroenLinks delen deze zorgen en zijn van mening dat er geen vergunning verleend kan worden, zeker nu er overduidelijk onvoldoende draagvlak in de buurt is. Om de onrust bij de omwonenden weg te nemen dient de procedure voor vergunningverlening stopgezet te worden. Ook moet voor eens en altijd duidelijk zijn wat de bestemming is van de Coendersborg, zodat dergelijke initiatieven niet steeds opnieuw ter tafel komen.

In de raadscommissie Ruimte en Wonen van 9 mei jongstleden is al door veel fracties uitgesproken dat een belangrijke voorwaarde voor sloop en nieuwbouw draagvlak in de buurt is. Het College heeft deze eis ook bevestigd. Desondanks lijkt het erop dat de procedure voor vergunningverlening wordt voortgezet. Bij de omwonenden leidt dit tot grote onrust. De ChristenUnie en GroenLinks vinden dat een slechte zaak. Er moet zowel in het belang van de omwonenden als de initiatiefnemers zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de toekomst van de Coendersborg.

Het is overigens niet de eerste keer dat de toekomst van de Coendersborg wordt bedreigd. Eerdere plannen om de boerderij te slopen en op deze plaats een appartementengebouw te realiseren zijn onder andere in 2002 al door de gemeenteraad afgewezen.