nieuws

16 aug 2008, 10:10

Vervalste UMCG brieven in omloop over uitslagen AIDS-test

Onbekenden hebben deze week valse PREVEND-nieuwsbrieven in omloop gebracht. PREVEND is een groot bevolkingsonderzoek van het UMCG. In de nieuwsbrief worden mensen opgeroepen contact op te nemen met hun huisarts om de uitslag op te vragen van een AIDS-test die ongevraagd- zou zijn gedaan op de urinemonsters van de deelnemers. Dit bericht klopt niet en is ook niet afkomstig van PREVEND of het UMCG. Het UMCG heeft deelnemers aan het PREVEND-onderzoek niet getest op AIDS.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het is onduidelijk hoeveel personen de nieuwsbrief hebben ontvangen. Enkele mensen hebben contact gezocht met het UMCG. Het UMCG heeft alle huisartsen in Noord Nederland geïnformeerd over de vervalste brieven en hen gevraagd alert te zijn. Naast de vervalste nieuwsbrieven hebben enkele huisartsen een eveneens valse brief van de hoogleraar Nefrologie ontvangen. De vervalsers hebben gebruik gemaakt van een oud PREVEND-logo en hebben onder andere een handtekening vervalst. Daardoor zijn de nieuwsbrieven niet gemakkelijk van echt te onderscheiden.
Het UMCG is verontrust en verontwaardigd over de vervalsingen. Het betreurt het feit dat deze brieven onrust en onduidelijkheid onder deelnemers kunnen veroorzaken en een beeld scheppen dat er lichtvaardig met gegevens en belangen van deelnemers wordt omgegaan.