nieuws

30 apr 2001, 00:12

‘Verruiming subsidieregeling kan ontwikkeling pronkkamers stimuleren’

Het verruimen van de subsidieregeling voor zogeheten pronkkamers in de provincie Groningen kan een forse impuls betekenen voor deze bijzondere toeristische sector. De verhuurders van deze luxe accommodaties in bijzondere Groningse gebouwen kunnen nu pas aanspraak maken op subsidie als ze jaarlijks 1225 uur aan de bij dit soort verhuur komende taken besteden en tenminste 75.000 gulden investeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze norm wordt niet zo makkelijk gehaald omdat verhuurders doorgaans maar een paar kamers hebben en daardoor niet zoveel uren nodig hebben om het hun gasten naar de zin te maken. De Stichting Pronkkamers maakt zich sterk voor de ontwikkeling van deze bed and breakfast-achtige accommodaties in de provincie Groningen. Dit soort kamers zijn onder meer te vinden in tientallen boerderijen en vormen in feite minitophotels. De stichting heeft een onderzoek verricht onder ongeveer veertig ondernemers, waarbij ondernemers hun ideeën konden spuien en duidelijk maakten wat de problemen zijn. De als te hoog ervaren urennorm werd daarbij aangedragen als belemmering voor het inrichten van meer van dit soort unieke kleinschalige hotelletjes dan nu het geval is.
Voorzitter Mark de Waard van de stichting heeft inmiddels informeel aan de Groningse gedeputeerde De Meijer voorgesteld wat de mogelijkheden zijn om de regeling te verruimen. ‘’Het zou de sector vooruit helpen als het aantal uren dat aan dit werk besteed dient te worden voor het krijgen van subsidie kleiner wordt,’’ aldus De Waard. Ook voor andere provincies waar pronkkamers zijn, zoals Friesland, zou dit ook een interessante impuls kunnen zijn. ‘’Het zou meerdere potentiële verhuurders over de streep kunnen halen om ook pronkkamers in te richten,’’ stelt De Waard.