nieuws

30 mei 2002, 00:12

Verpleeghuisbewoners soms in de war door overmatig medicijngebruik

Het complexe, en daardoor soms onoverzichtelijke gebruik van geneesmiddelen door ouderen in verpleeghuizen, leidt nogal eens tot problemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ziekenhuisapotheker Karen van Dijk onderzocht als eerste het geneesmiddelengebruik van verpleeghuisbewoners voor haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). "Inzicht in medicijngebruik is belangrijk, want bij deze kwetsbare groep ouderen kunnen bijwerkingen van geneesmiddelen vervelende gevolgen hebben, zoals een verminderd geheugen of het optreden van verwardheid’’, licht ze toe.
Van Dijk onderzocht 2355 bewoners in zes verpleeghuizen. Ze keek naar de gebruikte middelen en de reden van het medicijngebruik. Zij bevestigt het gangbare idee dat het geneesmiddelgebruik aanzienlijk is: verpleeghuisbewoners blijken gemiddeld dagelijks tot vijf geneesmiddelen in te nemen. Uit incidenten was wel bekend dat het af en toe mis gaat, maar deze studie maakt de concrete situatie duidelijk.
Soms valt dit verkeerd. Een derde van de mensen blijkt een combinatie van medicijnen te gebruiken die mogelijk problemen oplevert, constateert Van Dijk. Toch wil ze geen paniek zaaien. In de praktijk zouden schadelijke gevolgen doorgaans meevallen. Dit komt onder meer doordat artsen van hun patiënten weten dat middelen door elkaar worden gebruikt. Daarom schrijven ze lagere doses voor en wordt er tevens meer op hen gelet.
Toch blijkt een derde van de bewoners geneesmiddelen voorgeschreven te krijgen, waarvan gecombineerd gebruik wordt afgeraden. ‘’In de apotheek wordt dit gesignaleerd, waarop de medicatie in veel gevallen wordt aangepast. Vooral de combinatie van een bloedverdunnend middel en een pijnstiller komt nogal eens voor’’, aldus de RUG. Dit verschijnsel van de ‘reddende apotheker’ kwam eind vorig jaar los van dit onderzoek reeds in het nieuws.
Van Dijk promoveert 7 juni 2002 tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de RUG op haar onderzoek