nieuws

26 sep 2001, 00:12

Vernieuwing Grote Markt stap dichterbij; Forum laat drie varianten uitwerken

De vernieuwing van de Grote Markt is een stap dichterbij gekomen. Een Forum, met daarin vertegenwoordigers van alle geledingen van de Groningse bevolking, heeft gisteravond een team van deskundigen gevraagd om drie mogelijke varianten nader uit te werken en later opnieuw voor te leggen. Twee varianten zijn nu afgevallen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voordat met de vernieuwing van de Grote Markt kan worden begonnen zullen er nog bijzonder veel vervolgstappen moeten worden gezet, maar het begin van de planvorming is er nu. Het Forum laat een variant uitwerken voor een zeer ambitieuze aanpak van de Grote Markt, een tweede variant waarbij veel nieuwbouw komt in combinatie met minder openbare ruimte. En een variant waarbij de Grote Markt grotendeels in de huidige vorm behouden blijft.
Tenslotte moet het team van deskundigen voorstellen doen over mogelijke nieuwe functies aan de Grote Markt en met oplossingsvoorstellen komen voor de bereikbaarheid.
Deze drie varianten worden nu uitgewerkt en in november opnieuw voorgelegd aan dat Forum dat dan in met een al dan niet verdeeld advies komt aan het college van B en W. EEN UITVOERIG VERSLAG EN ALLE ACHTERGRONDEN ZIJN TE VINDEN OP DE WEBSITE VAN HET GROTE MARKT – BERAAD: www.grotemarktberaad.nl