nieuws

17 jun 2008, 08:08

“Verkoop Essent-Kabelcom levert Groningen miljoenen meer op dan gemeente aangeeft”

Groningen blijkt nog rijker dan gedacht. De verkoop van Essent Kabelcom heeft Groningen namelijk drie miljoen euro meer opgeleverd dan de gemeente in haar stukken beweert. Dat schrijft fractievoorzitter Drewes de Haan van GroenLinks in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl) . Volgens hem is het zeer vreemd dat de gemeente steeds beweert dat de verkoop van Essent Kabelcom 7,1 miljoen heeft opgeleverd, terwijl dat 10,6 miljoen is. De Haan:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Woensdag werd door GroenLinks in de raadscommissie Financiën tot twee keer toe het dividend dat de gemeente Groningen van Essent had gekregen aan de orde gesteld. Aanleiding was het bedrag dat Groningen van Essent had gekregen als gevolg van de verkoop van Essent Kabelcom. De verkoop werd bekend begin augustus 2006 en leverde Essent 2,8 miljard euro op. Omdat ik wel wist hoeveel aandelen de gemeente Groningen van Essent had, heb ik sinds die tijd nauwlettend in de gaten gehouden hoeveel van dat geld naar de aandeelhouders zou gaan.”

”In februari van dit jaar werd bekend dat Essent de helft van winst na aftrek van de boekwaarde 1,0 miljard uitkeerde aan de aandeelhouders. Ik weet al sinds lang dat de provincie Groningen 6,0% van de aandelen heeft en dat dat vier keer zoveel is als de gemeente Groningen, die dus 1,5% heeft. Met 897 miljoen euro te verdelen levert dat 13,455 miljoen euro op. De jaarrekening 2007 van de gemeente maakte echter melding van maar 7,1 miljoen euro van Essent als opbrengst van de verkoop van Essent Kabelcom. “

”Bij de bespreking van de jaarrekening deed eerst mijn fractiegenoot Mattias Gijsbertsen een poging het college dit duidelijk te maken. Wethouder Karin Dekker bleef volhouden dat het 7,1 miljoen was in 2007, maar dat er ook een deel in 2008 was binnengekomen. Daarna volgde de bespreking van Voorjaarsbrief 2008 met o.a. de Voortgangsrapportage 2008-I. Daarin stond inderdaad dat er in 2008 aanvullend 4,7 miljoen euro als slotdividend van Essent over 2007 gekomen was.”

“Omdat er niets over de opbrengst van de Essent Kabelcom bij stond heb ik het opnieuw aan de orde gesteld. Nu zei wethouder Dekker dat het totale dividend als gevolg van de verkoop van Essent Kabelcom 10,7 miljoen was, waarvan 7,1 miljoen in 2007 was gekomen en in rest in 2008. Ik was blij met die duidelijkheid, maar bleef wel bij mijn stelling dat het 13,45 miljoen had moeten zijn. Om verder welles nietes te voorkomen werd afgesproken dat we na afloop er verder over zouden spreken.”

”Dat heb ik direct daarna gedaan met ambtenaar Mark Koes. Al snel bleek de oorzaak van het verschil van mening. Volgens Koes had de gemeente 1,19% van de aandelen van Essent en niet 1,5% zoals ik dacht. Thuis gekomen ben ik direct op zoek gegaan naar meer informatie hierover. Ik vroeg me af waar ik van die 1,5% had gelezen, want dat heb ik niet zelf verzonnen en ik ga al jaren van dit percentage uit. Ik heb dat (nog) niet kunnen vinden. “