nieuws

10 sep 2012, 10:10

Verkeershinder Oostelijke Ringweg in Groningen: nieuwe fase in aanpak

Sinds dit weekend en tot eind oktober is er op de Oostelijke Ringweg in Groningen ter hoogte van Ulgersmaborg een aanzienlijk gewijzigde verkeerssituatie. Doorgaand verkeer op de Oostelijke Ringweg blijft mogelijk, maar slechts met twee rijstroken. Het verkeer dient rekening te houden met

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

omleidingen vooral aan de Ulgersmaborgzijde. Bedrijven blijven bereikbaar. Voor fietsers en bussen gelden geen beperkingen.Vanaf eind oktober zal de nieuwe verkeerssituatie in werking treden en zijn alle verkeersbewegingen op dit traject weer mogelijk.


Omleidingen


Sinds 8 september tot eind oktober, wordt gewerkt aan de Ulgersmaborgzijde. De toegangsweg naar Ulgersmaborg (Akeleiweg) is dan dicht. Het verkeer van en naar Ulgersmaborg wordt omgeleid via de aansluiting Kardinge (Kardingerweg en Pop Dijkemaweg). De Kluiverboom (Lewenborg) is deels bereikbaar. Het is echter niet mogelijk om:
• vanaf de Kluiverboom (Lewenborgzijde) de Oostelijke Ringweg op te rijden. Dit verkeer wordt omgeleid via de aansluiting Kardinge (busbaan Parkallee).
• komende vanuit de noordelijke richting op de ringweg om linksaf te slaan richting Kluiverboom. Dit verkeer wordt omgeleid via de aansluiting Kardinge (busbaan Parkallee).

Totale aanpak Ring Oost


De werkzaamheden bij Beijum-Zuid zijn reeds gestart. Dit najaar starten de werkzaamheden bij de kruising Kardinge. Vervolgens volgt nog de aanpak bij Beijum-Noord/Groningerweg (2013/2014).
Deze werkzaamheden maken deel uit van de totale aanpak Ring Oost (periode 2010-2014) waarbij de huidige kruisingen bij de Oostelijke Ringweg ongelijkvloers worden. Het doel van deze aanpassingen is om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de Oostelijke Ringweg te verbeteren.