nieuws

31 jul 2002, 00:12

‘Verkeersdrempel in Tolbert te hoog’

De Vereniging voor Dorpsbelangen Oldebert heeft bij de gemeente Leek geprotesteerd tegen een verkeersdrempel. Deze drempel ligt op de kruising Oldebertweg/Hoofdstraat en is door de gemeente aangelegd bij de invoering van een 30 km. regime.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de vereniging is de drempel te hoog, te scherp en te kort. De vereniging is ook van mening dat Tolbert in vergelijking met andere dorpen minder gezellig is. De vereniging heeft B en W gevraagd of er maatregelen getroffen kunnen worden om Tolbert veiliger en gezelliger te maken. In een reactie heeft gemeente de vereniging geadviseerd eerst met de inwoners van Tolbert van gedachten te wisselen om zo te komen met ideeën. Daarna is het college bereid te werken aan een mogelijke oplossing.