nieuws

06 dec 2007, 09:09

Verkeer zuidelijke ringweg Groningen over ‘bypasses’

Weggebruikers van de zuidelijke ringweg rond Groningen gaat vanaf deze maand via bypasses rijden. Dat heeft Rijkswaterstaat vanmorgen bekend gemaakt. Komend weekend wordt mogelijk verkeershinder verwacht vanwege de verkeersmatregelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In twee fases zal het verkeer op de zuidelijke ringweg van Groningen in december van de hoofdrijbaan naar de inmiddels aangelegd bypasses worden geleid. Tot medio 2009 is die hoofdrijbaan namelijk afgesloten. Het betreft hier het gedeelte tussen het Vrijheidsplein en de atletiekbaan. Om deze overgang voor te bereiden werkt Rijkswaterstaat in 2 weekenden (7-10 en 14-17 december) aan de op- en afrit Groningen-West (nr. 36) ter hoogte van het Vrijheidsplein.

Werk aan zuidelijke ringweg vordert gestaag


Deze werkzaamheden zijn nodig om een belangrijke volgende fase in de aanpak van de zuidelijke ringweg mogelijk te maken. Ter hoogte van de Laan Corpus den Hoorn wordt de zuidelijke ringweg namelijk de komende tijd verhoogd om in de toekomst het doortrekken van de Laan Corpus den Hoorn onder de ringweg richting Stadspark mogelijk te maken. Om deze verhoging te kunnen aanleggen (inclusief een viaduct) moet de huidige hoofdrijbaan tijdelijk worden afgesloten.

Verkeer komende jaar over bypasses


Om dit op te vangen wordt het verkeer voorlopig over inmiddels ten noorden en ten zuiden van de zuidelijke ringweg aangelegde bypasses geleid. Deze bypasses worden in de aangegeven weekenden aangesloten op de hoofdrijbaan van de zuidelijke ringweg (ter hoogte van het Vrijheidsplein en ter hoogte van de atletiekbaan).

Dit betekent in de praktijk dat vanaf maandagochtend 10 december het verkeer in westelijke richting voorlopig over de noordelijke bypass wordt geleid en na maandagochtend 17 december het verkeer in oostelijke richting voorlopig over de zuidelijke bypass rijdt. Beide bypasses hebben 2 rijstroken. Nadat medio 2009 de hoofdrijbaan weer beschikbaar is, zijn deze bypasses bedoeld als aansluiting op de doorgetrokken Laan Corpus den Hoorn en dat heeft als voordeel dat de doorstroming op de zuidelijke ringweg verbeterd.


Op de bypasses geldt een maximumsnelheid van 70 km/u en op het laatste stuk van de zuidelijke bypass vlak voor het Vrijheidsplein geldt een maximum snelheid van 50 km/u. Dit in verband met de veiligheid omdat daar diverse rijstroken (weefvakken) naast elkaar liggen.

Rijkswaterstaat verwacht overigens niet dat er in de periode dat het verkeer over de bypasses rijdt er sprake zal zijn van extra verkeershinder. Uiteraard wordt de nieuwe verkeerssituatie goed in de gaten gehouden. Zie voor meer informatie over de toekomstige situatie op www.ringgroningen.nlIn twee weekenden kans op verkeershinder


Door de werkzaamheden aan de op- en afrit Groningen-West is er kans op verkeershinder en wel in de volgende periode:
• In het weekend van vrijdag 7 december (9.00 uur) tot en met maandag 10 december (6.00 uur) is de oprit Groningen-West afgesloten voor alle verkeer dat vanaf de westelijke ringweg richting Drachten wil.
• In het weekend van vrijdag 14 december (9.00 uur) tot en met maandag 17 december (6.00 uur) is de afrit Groningen-West afgesloten voor alle verkeer dat vanuit de richting Drachten naar het Vrijheidsplein wil.
In beide weekenden is er een omleidingroute ingesteld waarbij het verkeer over de zuidelijke ringweg via het Europaplein wordt teruggeleid naar de aansluiting Groningen-West. Het verkeer moet rekening houden met een iets langere reistijd en mogelijk verkeershinder. Omdat de werkzaamheden weersgevoelig zijn, bestaat de kans dat bij slecht weer het werk wordt verschoven naar een (reserve) weekend ook in december.