nieuws

16 dec 2010, 16:04

Vergunning kolencentrale Eemshaven ontrecht verleend

De milieuvergunningen voor drie kolengestookte elektriciteitscentrales in Eemshaven en Rotterdam zijn onterecht verleend. Dat heeft de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg donderdag gezegd in een advies. Het hof neemt zo'n advies meestal over.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Greenpeace Nederland, de Stichting Natuur en Milieu en enkele particulieren gingen in beroep nadat E.ON, Electrabel en RWE Power in 2007 en 2008 milieuvergunningen hadden gekregen voor de centrales. De Raad van State vroeg daarop om een uitspraak van het hof in Luxemburg. De advocaat-generaal stelt Greenpeace en de Stichting Natuur en Milieu in het gelijk in zijn advies.

De kolengestookte centrales zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat Nederland volgend jaar de door de EU vastgestelde emissienormen voor enkele schadelijke stoffen niet zal halen. Deze richtlijn wordt pas eind dit jaar officieel van kracht, maar volgens de advocaat-generaal moeten EU-landen nu al een milieuvergunning weigeren wanneer een installatie bijdraagt tot een dreigende overschrijding.

Greenpeace is blij met het advies van de advocaat-generaal. ,,Het lijkt er nu op dat ook op Europees niveau het milieu in bescherming wordt genomen. Terecht: de bouw van de vervuilende centrales die draaien op ouderwetse steenkool is een ramp voor de luchtkwaliteit, de natuur en het klimaat'', aldus Rolf Schipper campagneleider klimaat en energie.

RWE is gefuseerd met Essent, dat sindsdien verantwoordelijk is voor de kolencentrale in Eemshaven.