nieuws

01 aug 2002, 00:12

Vergunning kokkelvisserij tijdelijk ingetrokken

De kokkelvisserij op de Waddenzee wordt voorlopig uitgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij had al een vergunning verleend voor de kokkelvisserij, maar die is tijdelijk ingetrokken na een bezwaarschrift van de Waddenvereniging. De vissers hadden anders op 1 augustus uit mogen varen.
Volgens de Waddenvereniging zijn er te weinig kokkels om kokkelvisserij toe te staan. Bovendien zou de mechanische kokkelvisserij langdurige schade aan de bodemflora en –fauna aanrichten.
De Waddenvereniging is van mening dat de staatssecretaris het voorzorgsbeginsel zou moeten toepassen en zou de kokkelvisserij eerst moeten bewijzen dat mechanische kokkelvisserij geen schade veroorzaakt.