nieuws

30 okt 2009, 06:06

Verdeeldheid in linkse coalitie Groningen over fietsen bij Westerhaven

Er is verdeeldheid in de linkse coalitie die de stad Groningen momenteel bestuurt. PvdA en SP zijn het samen niet eens met een voorstel van GroenLinks om fietsen in het winkelgebied Westerhaven toe te staan. Fractievoorzitter Drewes de Haan van GroenLinks had samen met D66 een motie ingediend om fietsen in dit winkelgebied wel toe te staan, maar PvdA en SP zien dat niet zitten. De Haan schrijft in het politieke weblog van GroenLinks in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl) deze houding van PvdA en SP onbegrijpelijk te vinden. De kwestie is weliswaar niet zeer belangrijk in de Groningse politiek, maar geeft toch wel aan dat het ook in de linkse coalitie in Groningen niet altijd koek en ei is. De Haan vraagt zich af waarom je wel mag fietsen in de Folkingestraat, en niet aan de Westerkade. Hij schrijft onder meer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Het standpunt van het College, PvdA en SP om daar het fietsen niet volledig vrij te gegeven blijft voor mij onbegrijpelijk. In de smalle Folkingestraat rijden fietsers zeker op zaterdag sinds jaar en dag tussen de duizenden voetgangers door en dat is allemaal prima. Maar op de vele malen bredere Westerkade zouden fietsers de voetgangers hinderen. In de Oosterstraat strijden de winkeliers er om dat hun winkels bij de komst van de tram nog wel door fietsers bereikbaar moeten zijn, maar bij de Westerkade zouden winkeliers die fietsers te hinderlijk vinden.


De PvdA kwam nog met een curieus argument, namelijk dat de motie niet goed handhaafbaar zou zijn, om dat het niet zou lukken om de brommers wel te weren zoals in de motie stond. Tja. Het huidige fietsverbod is juist helemaal niet handhaafbaar. Er is daar bijna altijd zoveel ruimte dat fietsers gewoon naar bijvoorbeeld de Mediamarkt toe fietsen en echt niet die ongeveer 200 meter gaan lopen. Zeker ook omdat bij de ingang van de Mediamarkt gewoon fietsen rekken staan. En het lijkt mij ook dat de politie wel wat beters kan doen daar permanent bekeuringen uit te delen, want zullen er toch altijd fietsers te zien zijn.


Helaas mocht de discussie niet baten, want de motie werd en 18 voor en 19 tegen verworpen. Bij de voorstanders ontbraken namelijk Betty de Boer (VVD) en Jacob Bolhuis (Stadspartij). Zo gaat er toch iets niet door waar in de gemeente eigenlijk wel een meerderheid voor is. Wordt vervolgd dus. Zeker na de gemeenteraadsverkiezingen, want het zit er niet in dat PvdA en SP dan nog eens samen een meerderheid kunnen vormen.’

Drewes de Haan

Fractievoorzitter GroenLinks


 www.dsg.nl