nieuws

05 okt 2012, 14:02

Veiligheidsregio ziet leerpunten na hoogwatercrisis

De Veiligheidsregio Groningen ziet voldoende leerpunten na de crisis rondom het hoogwater in Groningen, in februari van dit jaar. Dat blijkt uit een evaluatie van het functioneren van de Veiligheidsregio tijdens dreigende dijkdoorbraken in Tolbert en Woltersum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het rapport is over het algemeen goed opgetreden. Wel is er te snel opgeschaald waardoor het crisisteam te groot werd. Ook stelt het rapport dat er bij een volgende crisis meer aandacht moet zijn voor vertrouwelijkheid. Volgens burgemeester Rehwinkel is er tijdens en na de crisis ,,gelekt”.

In het rapport staat dat er onduidelijkheid was over ins- en outs rond evacueren en noodbevelen. Ook wist de coördinerend burgemeester binnen de Veiligheidsregio niet altijd wat zijn verantwoordelijkheid was. Een ander punt was dat er niet snel een actuele kaart was van het gebied en over de aantallen inwoners.

Met de nieuwe Wet veiligheidsregio’s is de rol van de provincies flink ingedamd. De Veiligheidsregio Groningen heeft aangegeven de provincie tijdens een crisis toch meer te willen betrekken in de besluitvorming.