nieuws

10 jul 2000, 00:12

Veendamse topambtenaar verdacht van corruptie

Een Veendamse topambtenaar is op verdenking van corruptie met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld. De ambtenaar van de dienst gemeentewerken en ruimtelijke ordening zou zichzelf verrijkt hebben met geld en goederen door een plaatselijk aannemersbedrijf opdrachten toe te schuiven. Het college van B&W heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. De rijksrecherche is belast met het onderzoek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De corruptie kwam aan het licht doordat een werknemer van het betreffende bedrijf de gemeente tipte over omkooppraktijken. Mede in het kader van het politieonderzoek valt over bedragen nog weinig te zeggen, al betreft het ‘meer dan het bedrag van een fles wijn’, aldus burgemeester C. de Vos. De zaak speelde al minimaal enkele maanden.Tegen het aannemersbedrijf worden vooralsnog geen stappen ondernomen.