nieuws

11 jun 2002, 00:12

Veel belangstelling voor burgemeestersambt Haren

Er is grote belangstelling voor het ambt van burgemeester van Haren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de provincie Groningen hebben 28 personen gesolliciteerd naar de functie, die nu nog wordt vervuld door mevrouw Gerritsma. Zij wenst niet voor herbenoeming in aanmerking te komen. Ze legt haar functie na de zomer, op 16 september, neer.