nieuws

12 aug 2002, 00:12

‘Veekade’ verbindt Groningse natuurpolders

De Stichting Het Groninger Landschap gaat een ‘veekade’ aanleggen tussen twee polders in Groningen waar de natuurontwikkeling wordt gestimuleerd. Het betreft de Kropswolderbuitenpolder en Westerbroekstermadepolder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om beide natuurgebieden met elkaar te verbinden komt er een de veekade door het Foxholstermeer, parallel aan de zuidkant van de spoorlijn Groningen - Winschoten.
De veekade is de nog ontbrekende schakel tussen beide polders. In de toekomst kan het vee zijn eigen weg zoeken in beide polders, er ontstaat één groot begrazingsgebied van 480 hectare. Die overigens pas volledig benut kan worden als de eerste fase van de inrichtingswerken in de Westerbroekstermadepolder in 2003 klaar zijn.
Na enkele jaren zal de bovenbreedte van de kade uitgebreid worden tot zo’n 30 meter, de benodigde grond wordt verkregen door het uitbaggeren van het nabijgelegen Zuidlaardermeer. Dan krijgt de kade naast een functie voor het vee ook een recreatieve toepassing; er wordt een fietspad over aangelegd dat onderdeel uitmakend van het ‘groot rondje Zuidlaardermeer’.